Referat utvidet styremøte 12 juni 2022

1Styremøte 12.juni kl 20 på Framheim – sammendrag, ikke fullstendig referatTilstede: Per, Trine Lise, Johnny J., Jan Ivar, Martha, Heidi, Arla Sak 23/22 Sendt gave – en caps – til Egil Ruud Røhnes 90 årsdag. Sak 24/22 og 28/22 Påskehågen, gapahuk.Avslag på støtte fra kommunen. Dekket er nå ferdig, neste trinn er oppsett av preproduserte elementer. Det skal gjøres av Skogen Treprodukter.Hva skal gapahuken hete? Per legger ut på Fb og ber om forslag. Styret avgjør. Sak 25/22 Krigsminneløypa. Fortsatt ikke godtgjøring for utført arbeid,…

Referat styremøte 16 mars 2022

1Styremøte Fjellvandrerlaget onsdag 16.mars kl. 18 på Framheim Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Heidi Karlsson, Arla Vilhelmsson.Ordfører Hege Rollmoen var tilstede under sak 16/22. Sak 16/22 Fotturfestival 1. – 4. september 2022.Vedtak: vi stiller med tre til gruppen som ledes av Hege: Heidi Karlsson, Kamilla Skoglund, Johnny Johansen.Sak 17/22 Ferdselsåreplan i Lavangen kommune.Vi er representert med Trine Lise Nerdal. Hun melder inn til gruppen behovet for parkering og toalett på Bukkemyra der start for toppturer til Spanstind er. Mye folk, stort behov for trafikksikring…

Sammendrag fra årsmøtet

1Lavangen Fjellvandrerlag, årsmøte 2.mars kl. 18, Frivilligsentralen 13 møtte frem til årsmøtet. Årsmelding:Per la frem årsmeldinga. Vi har i 2021 hatt 86 betalende medlemmer. Vi har engasjert oss i Midnattsoltrappa og også deltatt i planlegginga av Via Ferrata, stigeveien opp ved Henrikkafossen. Møte med Lavangen kommune angående Krigsminneløypa til Flyvraket, Mye klopping og merking i året som gikk. Årsmeldinga godkjent. Regnskap:Heidi la frem regnskapet. Enstemmig godkjent. Årsmelding fra Tur- og merkekomiteen:Tur- og merkekomiteen la frem sin rapport. Hovedsakelig merking og klopping i 2021. Største jobb…

Husk årsmøte 2 mars!

1TID : onsdag 2.mars 2022 kl 18.00 Sted: Frivilligsentralen Saker til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av sekretær Årsmelding 2021 Regnskap 2021 Årsrapport fra tur og merkekomiteen Innkommende saker Innspill fra revisor      Til orientering: Heidi Maria Karlsson: Orientering om 30 trimmen / Fordeling av midler Trine Lise Nerdal : Orientering fra prosjektgruppa Midnatsoltrappa Valg Det blir servert kaffe og pizza og det blir vist bilder fra noe det vi har holdt på med i år. Håper at dere vil være…

Styremøte onsdag 12.1.2022 Framheim

1Til stede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Martha Pettersen, Heidi Karlsson, ArlaVilhelmsson.Jørn Rydningen tiltrådte møtet til behandling av sak 5/22 Sak 1/22 Referatera. Ekstraordinært årsmøte Midnattsoltrappa 3.1.22b. Møte med ordfører og kommunedirektør 4.1.22 angående Midnattsoltrappa Sak 2/22 Turer i Naturlos – Midtre Hålogaland FriluftsrådVi foreslår flg turer: September: Flyvraket, start i Skavmodalen. August – september: Ordførers tur til Påskehågen Februar: Lommelykttur Aa Gård-Fjellkysten 5.februar, Kom deg ut-dagen. 18.mars: Måneskinnstur til gapahuk StormyraHeidi sender inn våre forslag Sak 3/22 Oppgjør – Byggfag Lavangen ByggeindustriI perioden 27.6.2019…

Styremøte 2.12.2021 på Framheim

1Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Arla. Fra turkomiteen møtte Jan Ivar og Olav.Saker som ble tatt opp: Påskehågen, gapahuk. Vi søker støtte i næringslivet, både innom bygda og utenfor. Arla og Heidi søker støtte hos lokalt næringsliv etter jul. Vi kjøper juleblomst til grunneiere i området rundt Påskehågen/løypa opp. LIF deltar medhalvparten. Midtvintersvaka tirsdag 21.12: Trine Lise og Heidi selger billetter, Jan Ivar ordner med ev. brøyting/sporkjøring, Kåre og Jan Ivar tenner bålet og grillen, Arla ordner med 20 godteposer til ungene. Per har kjøpt…

Bli medeier av Midnattsoltrappa

1Salget av trappetrinn i Midnattsoltrappa er nå åpnet! Prisen per trinn er 1100 kr. Pengene går til finansiering og vedlikehold av trappa. Trappa bygges i tre med start på Holmeveien i Spansdalen. Derfra slynger den seg oppover mot Henrikkafossen. Traseen blir en sammenhengende kombinasjon av trapper, klopper og gangstier, for å gi trygg ferdsel og redusere slitasjen i naturen. Trappa blir gratis å bruke. Byggestart er planlagt til våren 2022 med ferdigstilling høsten samme år. Les mer på https://www.midnattsoltrappa.no/.  Trappa eies av samvirket Midnattsoltrappa SA,…

Styremøte 29.9.2021 kl.19 på Framheim

1Til stede: Per, Trine Lise, Martha, Heidi, Olav, Arla. Sak 33/34 Referata) Møte med levekårsutvalget angående krigsminneløypa. Per og Roy møtte. Spørsmål om godtgjøring for vedlikehold av krigsminneløypa Skavmodalen-Flyvraket. Det kommer vi tilbake til, svarte kommunen.b) Vi bestiller 50 caps fra Grafika med brodert logo, til sammen 6200 + mva = 7750,00. Sak 34/33 Gapahuk Påskehågen.Tilbud fra Skogen Treprodukter er mottatt:a) Grunnarbeider     56000b) Dekke                  20000c) Selve gapahuken 93000d) Tilkjøring               5000e) Alt…