Illustrasjonsbilde for årsmøte

Styremøte 29.9.2021 kl.19 på Framheim

Til stede: Per, Trine Lise, Martha, Heidi, Olav, Arla.

Sak 33/34 Referat
a) Møte med levekårsutvalget angående krigsminneløypa. Per og Roy møtte. Spørsmål om godtgjøring for vedlikehold av krigsminneløypa Skavmodalen-Flyvraket. Det kommer vi tilbake til, svarte kommunen.
b) Vi bestiller 50 caps fra Grafika med brodert logo, til sammen 6200 + mva = 7750,00.

Sak 34/33 Gapahuk Påskehågen.
Tilbud fra Skogen Treprodukter er mottatt:
a) Grunnarbeider     56000
b) Dekke                  20000
c) Selve gapahuken 93000
d) Tilkjøring               5000
e) Alt av materiell    90000
SUM                       264000 + mva.

Vedtak:
1. Vi aksepterer tilbud fra Skogen, pkt. e.
2. Øvrige punkter (a,b,c,d) vil bli utført på dugnad. Ved behov vil vi bruke Skogens tjenester, etter avtale.
3. Per sender søknad om byggetillatelse.
4. Oppstart grunnarbeider i uke 40, hvis mulig. Jan Ivar, Olav og Per organiserer oppstart. Varsler medlemmene om oppstart slik at det blir mulig med dugnad.
5. Heidi undersøker flere søknadsmuligheter, stiftelser osv.
6. Heidi og Arla sender søknad til lokale bedrifter i slutten av oktober.

Møtet slutt 20.30
Referent Arla