Referat utvidet styremøte 12 juni 2022

Styremøte 12.juni kl 20 på Framheim – sammendrag, ikke fullstendig referat
Tilstede: Per, Trine Lise, Johnny J., Jan Ivar, Martha, Heidi, Arla

Sak 23/22 Sendt gave – en caps – til Egil Ruud Røhnes 90 årsdag.

Sak 24/22 og 28/22 Påskehågen, gapahuk.
Avslag på støtte fra kommunen. Dekket er nå ferdig, neste trinn er oppsett av preproduserte elementer. Det skal gjøres av Skogen Treprodukter.
Hva skal gapahuken hete? Per legger ut på Fb og ber om forslag. Styret avgjør.

Sak 25/22 Krigsminneløypa. Fortsatt ikke godtgjøring for utført arbeid, men kompensasjon for kjøring er utbetalt av kommunen. Kommunen har lovet å innkalle til møte angående arbeidet på Krigsminneløypa.

Sak 26/22 Lavangsvekka
24.juni: Midnattsoltur til Henrikkafossen. Start kl.21 fra Moen. Per, Inger Lise og Johnny er turledere.
25.juni: Vår dag – Torvdag. Vi har stand og Ann Grethe Jørgensen har sagt seg villig til å stå ved bordet. Legger ut på Fb og ber om flere frivillige.
Bidrag: Vi bevilger kr. 1000 til «Bevertning for alle» på Vår dag.

Sak 27/22 Lokal høring samisk stedsnavn Fossbakken
Vi uttaler oss ikke fordi vi ikke har forutsetning til å mene noe om saken.

Sak 29/22 30-trimmen.
Enighet om fordeling 50-50 mellom Salangen og Lavangen (Lavangen=Fjellvandrerlaget)

Vi avsluttet møte med diskusjon rundt merking og remerking av løypene.

Referent Arla