Bli medeier av Midnattsoltrappa

1Salget av trappetrinn i Midnattsoltrappa er nå åpnet! Prisen per trinn er 1100 kr. Pengene går til finansiering og vedlikehold av trappa. Trappa bygges i tre med start på Holmeveien i Spansdalen. Derfra slynger den seg oppover mot Henrikkafossen. Traseen blir en sammenhengende kombinasjon av trapper, klopper og gangstier, for å gi trygg ferdsel og redusere slitasjen i naturen. Trappa blir gratis å bruke. Byggestart er planlagt til våren 2022 med ferdigstilling høsten samme år. Les mer på https://www.midnattsoltrappa.no/.  Trappa eies av samvirket Midnattsoltrappa SA,…