Referat styremøte 16 mars 2022

Styremøte Fjellvandrerlaget onsdag 16.mars kl. 18 på Framheim

Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Heidi Karlsson, Arla Vilhelmsson.
Ordfører Hege Rollmoen var tilstede under sak 16/22.

Sak 16/22 Fotturfestival 1. – 4. september 2022.
Vedtak: vi stiller med tre til gruppen som ledes av Hege: Heidi Karlsson, Kamilla Skoglund, Johnny Johansen.
Sak 17/22 Ferdselsåreplan i Lavangen kommune.
Vi er representert med Trine Lise Nerdal. Hun melder inn til gruppen behovet for parkering og toalett på Bukkemyra der start for toppturer til Spanstind er. Mye folk, stort behov for trafikksikring der.
Sak 18/22 Lavangsvekka 2022
Janne Beate Eriksen har sagt seg villig til å være vår representant på «Vår dag», lørdag 25.6. Vi ønsker også å arrangere midnattsoltur til Henrikkafossen lørdag 25.
Sak 19/22 Måneskinnstur Stormyra
Avlyses pgs dårlig værmelding
Sak 20/22 Krigsminneløypa – veien videre
Vårt krav om kompensasjon er ikke behandlet, saka utsatt to ganger. Vårt synspunkt er at de som har hatt utgifter skal få dekket sine kostnader. Før videre arbeid med vedlikehold sender vi brev til kommunen og spør hvordan de tenker seg arbeidet kompensert.
Sak 21/22 Diverse søknader
Påskehågen har pr. dags dato fått støtte fra 6 forskjellige lag og bedrifter, i tillegg til 3 stiftelser.
Sparebankens nye støtteordning – Heidi sender søknad
Sak 22/22 Eventuelt
Vi gir støtte til tråkkemaskinene i kommunen. Kr. 2500 til LIF og 2500 til Soløy Idrettsgruppe.
Årsmøte i Midnattsoltrappa 25.4.22. Fått 200 000 fra Nordenfjeldske.

Referent Arla Vilhelmsson