Referat utvidet styremøte 12 juni 2022

1Styremøte 12.juni kl 20 på Framheim – sammendrag, ikke fullstendig referatTilstede: Per, Trine Lise, Johnny J., Jan Ivar, Martha, Heidi, Arla Sak 23/22 Sendt gave – en caps – til Egil Ruud Røhnes 90 årsdag. Sak 24/22 og 28/22 Påskehågen, gapahuk.Avslag på støtte fra kommunen. Dekket er nå ferdig, neste trinn er oppsett av preproduserte elementer. Det skal gjøres av Skogen Treprodukter.Hva skal gapahuken hete? Per legger ut på Fb og ber om forslag. Styret avgjør. Sak 25/22 Krigsminneløypa. Fortsatt ikke godtgjøring for utført arbeid,…

Referat styremøte 16 mars 2022

1Styremøte Fjellvandrerlaget onsdag 16.mars kl. 18 på Framheim Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Heidi Karlsson, Arla Vilhelmsson.Ordfører Hege Rollmoen var tilstede under sak 16/22. Sak 16/22 Fotturfestival 1. – 4. september 2022.Vedtak: vi stiller med tre til gruppen som ledes av Hege: Heidi Karlsson, Kamilla Skoglund, Johnny Johansen.Sak 17/22 Ferdselsåreplan i Lavangen kommune.Vi er representert med Trine Lise Nerdal. Hun melder inn til gruppen behovet for parkering og toalett på Bukkemyra der start for toppturer til Spanstind er. Mye folk, stort behov for trafikksikring…

Styremøte onsdag 12.1.2022 Framheim

1Til stede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Martha Pettersen, Heidi Karlsson, ArlaVilhelmsson.Jørn Rydningen tiltrådte møtet til behandling av sak 5/22 Sak 1/22 Referatera. Ekstraordinært årsmøte Midnattsoltrappa 3.1.22b. Møte med ordfører og kommunedirektør 4.1.22 angående Midnattsoltrappa Sak 2/22 Turer i Naturlos – Midtre Hålogaland FriluftsrådVi foreslår flg turer: September: Flyvraket, start i Skavmodalen. August – september: Ordførers tur til Påskehågen Februar: Lommelykttur Aa Gård-Fjellkysten 5.februar, Kom deg ut-dagen. 18.mars: Måneskinnstur til gapahuk StormyraHeidi sender inn våre forslag Sak 3/22 Oppgjør – Byggfag Lavangen ByggeindustriI perioden 27.6.2019…

Styremøte 2.12.2021 på Framheim

1Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Arla. Fra turkomiteen møtte Jan Ivar og Olav.Saker som ble tatt opp: Påskehågen, gapahuk. Vi søker støtte i næringslivet, både innom bygda og utenfor. Arla og Heidi søker støtte hos lokalt næringsliv etter jul. Vi kjøper juleblomst til grunneiere i området rundt Påskehågen/løypa opp. LIF deltar medhalvparten. Midtvintersvaka tirsdag 21.12: Trine Lise og Heidi selger billetter, Jan Ivar ordner med ev. brøyting/sporkjøring, Kåre og Jan Ivar tenner bålet og grillen, Arla ordner med 20 godteposer til ungene. Per har kjøpt…

Styremøte 29.9.2021 kl.19 på Framheim

1Til stede: Per, Trine Lise, Martha, Heidi, Olav, Arla. Sak 33/34 Referata) Møte med levekårsutvalget angående krigsminneløypa. Per og Roy møtte. Spørsmål om godtgjøring for vedlikehold av krigsminneløypa Skavmodalen-Flyvraket. Det kommer vi tilbake til, svarte kommunen.b) Vi bestiller 50 caps fra Grafika med brodert logo, til sammen 6200 + mva = 7750,00. Sak 34/33 Gapahuk Påskehågen.Tilbud fra Skogen Treprodukter er mottatt:a) Grunnarbeider     56000b) Dekke                  20000c) Selve gapahuken 93000d) Tilkjøring               5000e) Alt…

Styremøte 14.9.2021 kl. 19 på Framheim

1Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Arnljot Teigland, Heidi Karlsson, Olav Sørensen, Jan Ivar Strømseth, Arla Vilhelmsson. Aktuelle saker:  Vi har nå leieavtale med UL Fram om å bruke kontor/lager/møterom på Framheim. 5000 i årsleie. Flott lokale og trygg oppbevaring av våre eiendeler.  Lavterskelturer fortsetter neste år etter samme modell.  Møte med Levekårsutvalget onsdag 22.9 om Krigsminneprosjektet. Per og Arla møter. Heidi og Arla sender brev til kommunen med oversikt over tid, kjøring og forbruk som har gått med til reparasjon/vedlikehold av krigsminneløypa til flyvraket. …

Referat styremøte 12.11.20

1Styremøte hos Per, 12.11.20 kl.1900-2100 Tilstede: Per, Trine Lise, Ann-Grethe, Heidi, ArlaForfall: Martha Sak 26/20 Gapahuk, Påskehågen-området.  Støtte kr. 5000 fra Statskogmillionen. Jan Ivar har søkt. Vedtak: Vi setter i gang søke- og planleggingsprosessen.  Sak 27/20 Per refererte fra møte med Levekårsutvalget.  Sak 28/20 Merking og remerking av løyper Påskehågen- Stavhammarn Flyvraket- Henrikkafossen Gammen Spansdalen- Åsevannet Oversendes tur- og merkekomiteen. Sak 29/30 Brua over Sandneselva – vedlikehold Vi har registrert at rekkverket av tau må erstattes. Tur- og merkekomiteen er oppmerksom, de må varsle om behov…

Referat styremøte 21. mai 2020

1Styremøte 21.5.kl.17 på verandaen hos Per Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Ann Grethe, ArlaForfall: Martha Sak 15/20 Referater 2000 kr fra Pensjonistforeningen til Holmenhuken 10000 kr tilskudd fra Lavangen kommune til klopper Avslag fra Statsskog på søknad til kloppene Oppdaterte turmål i 30-trimmen Vi etterlyser regnskap for 30-trimmen. Heidi etterlyser. Sak 16/20 Lavterskelturer Fjellvandrerlaget har ansvar for følgende: 1.7 kl. 11 Bjørnhuken, Soløymarka 15.7 kl.17 Nye vanndam, Hesjevika  22.7 kl.11 Krigsminneløypa, Fossbakken Felles avslutning for alle på Nesset 19.august Sak 17/20 Friluftsskolen i august Vi…

Sammendrag fra styremøte 23.1.20

1Styremøte Fjellvandrerlaget torsdag 23.1.20 hjemme hos Per Tilstede: Per Thrane, Heidi Karlsson, Ann Grethe Jørgensen, Arla Vilhelmsson. Roy Hansen møtte på vegne av Holmenhuken. Sak 1/20 Referater. Grasrotandel 2019 kr.19779,-. Gave fra Lavangen skolemusikk kr.1000 etter korpsstevnet juni 2019. Sak 2/20 Vi gir en gave til Lavangen skolemusikk på kr 1000,- Sak 3/20 Klopper Påskehågen. Videre fremdrift tas av tur- og merkekomiteen. De fleste grunneiere har gitt tillatelse, de to resterende kommer i posten. Arla kan være sekretær for komiteen hvis de ønsker det. Søknad…