Husk årsmøte 2 mars!

TID : onsdag 2.mars 2022 kl 18.00

Sted: Frivilligsentralen

Saker til behandling:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Årsrapport fra tur og merkekomiteen
 • Innkommende saker
  • Innspill fra revisor     
 • Til orientering:
  • Heidi Maria Karlsson: Orientering om 30 trimmen / Fordeling av midler
  • Trine Lise Nerdal : Orientering fra prosjektgruppa Midnatsoltrappa
 • Valg

Det blir servert kaffe og pizza og det blir vist bilder fra noe det vi har holdt på med i år. Håper at dere vil være medlemmer av Fjellvandrerlaget med å støtte oss med kontingent/grasrotandel. Konto: 4776 13 64 878 eller Vipps 50 70 29.

Per Thrane
Leder