Hjem

Referat styremøte 16 mars 2022

1Styremøte Fjellvandrerlaget onsdag 16.mars kl. 18 på Framheim Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Heidi Karlsson, Arla Vilhelmsson.Ordfører Hege Rollmoen var tilstede under sak 16/22.…

Les mer »

2021 i bilder

1Etter avsluttet årsmøte, mens vi koset oss med pizza ble det vist bilder fra året som gått. Alle bildene er hentet fra fjellvandrerlagets side på…

Les mer »

Sammendrag fra årsmøtet

1Lavangen Fjellvandrerlag, årsmøte 2.mars kl. 18, Frivilligsentralen 13 møtte frem til årsmøtet. Årsmelding:Per la frem årsmeldinga. Vi har i 2021 hatt 86 betalende medlemmer. Vi…

Les mer »

Husk årsmøte 2 mars!

1TID : onsdag 2.mars 2022 kl 18.00 Sted: Frivilligsentralen Saker til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av sekretær Årsmelding 2021…

Les mer »

Styremøte onsdag 12.1.2022 Framheim

1Til stede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Martha Pettersen, Heidi Karlsson, ArlaVilhelmsson.Jørn Rydningen tiltrådte møtet til behandling av sak 5/22 Sak 1/22 Referatera. Ekstraordinært årsmøte…

Les mer »
Illustrasjonsbilde for årsmøte

Styremøte 2.12.2021 på Framheim

1Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Arla. Fra turkomiteen møtte Jan Ivar og Olav.Saker som ble tatt opp: Påskehågen, gapahuk. Vi søker støtte i næringslivet, både…

Les mer »
Logo til Midnatsoltrappa SA

Bli medeier av Midnattsoltrappa

1Salget av trappetrinn i Midnattsoltrappa er nå åpnet! Prisen per trinn er 1100 kr. Pengene går til finansiering og vedlikehold av trappa. Trappa bygges i…

Les mer »
Illustrasjonsbilde for årsmøte

Styremøte 29.9.2021 kl.19 på Framheim

1Til stede: Per, Trine Lise, Martha, Heidi, Olav, Arla. Sak 33/34 Referata) Møte med levekårsutvalget angående krigsminneløypa. Per og Roy møtte. Spørsmål om godtgjøring for…

Les mer »