Om Lavangen

Fakta

Innbyggere: 1015
Størrelse: 303,9 km22

Infrastruktur/tilgjengelighet:

Kort avstand til flyplass og byer:

Bardufoss flyplass                  70 km

Evenes flyplass                      85 km

Narvik                                     70 km

Harstad                                  120 km

Tromsø                                  200 km

Kommunikasjoner

Lavangen kommune ligger gunstig til kommunikasjonsmessig.  E6 mellom Narvik og Tromsø går gjennom kommunen. Det samme gjør R84 fra Fossbakken til Finnsnes. Daglig kjører bussruter til og fra Narvik og Finnsnes og flere ganger daglig passerer busser til og fra Tromsø og Narvik på E6 ved Fossbakken.

3 flyplasser ligger innenfor vel en times kjøring. Også for å komme til jernbane er det bare vel en times kjøring.

 

Arbeidsliv

Arbeidslivet i Lavangen er preget av offentlig virksomhet og pendling. Men også jordbruk, reiseliv, små familiebedrifter og ulike tjenesteytere har funnet plass her.

Kommunen yter bistand til de som ønsker å etablere sin egen bedrift, eller ta med sin egen bedrift til Lavangen. Det er gode muligheter for å ta utdanning via lokalt studiesenter via digitalt lyd/bilde. Studiesenteret.no er et nettverk av studiesentre som forbinder 80 kommuner og sju universitet/høyskoler.

 

Bosetting, barn og familie

Befolkningen i Lavangen består i hovedsak av nordmenn og samer, og kommunen er  geografisk delt i flere små bygder, med kommunesenteret Tennevoll som midtpunkt.  Vi lever i et trygt samfunn, både med hensyn til trafikk og kriminalitet. De aller fleste bor i eneboliger.

Vi har byggeklare tomter, og muligheter for leie av bolig.  Kommunen yter tilskudd til kjøp av boliger for unge familier under 40 år.

 

Velferd/helse/skole/barnehage

I likhet med andre kommuner i Norge har Lavangen et godt utbygd helsevesen og skoletilbud. Helsesøster følger barn og foreldre fra før fødselen, kommunelegen er etablert i et moderne senter på Soløy og våre eldre får plass på Lavangsheimen når de ikke lenger kan bo hjemme.

Lavangen har en skole med elever fra 6 til 16 år. Skolen har tilbud om skolefritidsordning og hjelp til lekselesing for de yngste. Skolen er godt utstyrt med moderne undervisningsmidler. I 2009 ble Lavangen skole kåret til Norges beste!

Vi tilbyr plass til alle barn som ønsker det. Barnehagene er i dag lagt til tre bygder, men vi arbeider med å få en stor sentral barnehage på Tennevoll.

 

Kultur og fritid

Lavangen er ikke stedet for natteliv, restauranter, diskoteker, men slike tilbud finnes i tettstedene rundt Lavangen.  Men vi har også årlige kulturelle arrangement på sommeren.

Kulturaktivitetene skapes av folket selv med frivillig innsats.

 

Natur er en vesentlig del av fritiden her i Lavangen. Fjellet er nær, uansett hvor i kommunen du bor. Men også innendørs aktiviteter er mulig. Lag og foreninger er aktive og har samlet seg om flere interesser, som for eksempel spinning, zumba, fotball, ski og andre idretter.

Nytt nå i 2011 er en stor hall ved skolen med plass for lagidrett. Svømmebassenget er restaurert og fremstår som helt nytt. Hele Lavangens befolkning har sett fram til at hallen skal åpnes, vi har ventet i mange år!

spanstindrundt.no

lavangenif.no

lavangen.kommune.no

fjellvandrerlaget.no

DigitaltFortalt.no – kulturminner fra blant annet  Lavangen

Natur

Folk setter pris på den roen og freden du finner i Lavangen. Vi har en av Norges stilleste fjorder, lyse vår- og sommernetter og midnattsol!

 

Vandring i fjell, mark og ved fjord

Vandringsrutene i Lavangen kommune innbyr til korte, lange, lett, utfordrende men framfor alt naturskjønne vandringer. Alle rutene er merket og vandringskartet viser vei for start. Du kan velge toppturer som Spanstind, Trosen eller Reitetinden hvis du vil ha utsikt og utfordring. Er du opptatt av minner fra tidligere tider, velger du Kulturstien fra Spansdalen til Fossbakken eller vandringen mellom Soløy og Aa. Uansett hva slags turer du trives med, vil du finne et godt beskrevet rutevalg i Lavangen.

 

Isklatring i Spansdalen

Spansdalen er en U-dal, men ser ut som en V. Dalsidene er stupbratte og legger dalen i skygge fra tidlig høst til sen vår. Dette er selvfølgelig ikke en fordel for beboerne, men for isklatrerne er det ideelt. Elvene nedover dalsidene fryser tidlig og unngår opptining gjennom hele vinteren. Isen blir dermed av særdeles god kvalitet for klatring, og de senere år har klatrere fra flere land oppdaget Spansdalen i Lavangen som eldorado for isklatring. Både i 2010 og i 2011 ble det arrangert treff for isklatrere over 1-2 uker.

 

Fjordfiske

Lavangen har rike tradisjoner på fjordfiske, og dette har bl.a. Aa Gård tatt opp. Her kan du leie godt utstyrte hytter med tilgang til båt med påhengsmotor, og så er det bare å prøve fiskelykken.  Torsk og sei er den vanligste fangsten, men også en og annen steinbit, laks eller sjøørret kan bite på.

 

Toppturer på ski

Lavangen har flere lett tilgjengelige topper for vinterturer. Spanstind (1457 moh) ved E6 er sannsynligvis den mest populære, men også Årsteinhornet og Trosen er aktuelle mål for de skiglade.