Illustrasjonsbilde for årsmøte

Styremøte 2.12.2021 på Framheim

Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Arla. Fra turkomiteen møtte Jan Ivar og Olav.
Saker som ble tatt opp:
 Påskehågen, gapahuk. Vi søker støtte i næringslivet, både innom bygda og utenfor. Arla og Heidi søker støtte hos lokalt næringsliv etter jul. Vi kjøper juleblomst til grunneiere i området rundt Påskehågen/løypa opp. LIF deltar med
halvparten.
 Midtvintersvaka tirsdag 21.12: Trine Lise og Heidi selger billetter, Jan Ivar ordner med ev. brøyting/sporkjøring, Kåre og Jan Ivar tenner bålet og grillen, Arla ordner med 20 godteposer til ungene. Per har kjøpt inn det som trengs, står på
Framheim. Vi mangler nisse, kan Per spørre fjorårets (Roy Andre) om han stiller i år også? Jan Ivar frakter gløggen inn til bålplassen. Arla er med og deler ut, mulig vi må få en til her? Olav, kan du være med her?
 Midnattsoltrappa. Vi kjøper en rasteplass, antydet pris minimum 25 000.
 Via Ferrata. Aksjekjøp tas opp på årsmøtet i 2022.
 Kjøp av ryddesag. Jan Ivar ordner.
 Julemesse UL Fram. Aina og Olav står på stand.
 30-trimmen. Heidi orienterte. Fordeling av midlene gjøres med 50-50 på hver av
kommunene.
 Telttur.no Friluftsrådets elektroniske postkassesystem. Tur komiteen vurderer.
 Månedens tur. Fjellvandrerlaget vil ikke selge kalendere.
 Hjemmesiden. Behov for modernisering. Heidi kontakter Håkon Nygård.

Møtet slutt 21.10

Referenter: Arla og Trine Lise