Referat utvidet styremøte 12 juni 2022

1Styremøte 12.juni kl 20 på Framheim – sammendrag, ikke fullstendig referatTilstede: Per, Trine Lise, Johnny J., Jan Ivar, Martha, Heidi, Arla Sak 23/22 Sendt gave – en caps – til Egil Ruud Røhnes 90 årsdag. Sak 24/22 og 28/22 Påskehågen, gapahuk.Avslag på støtte fra kommunen. Dekket er nå ferdig, neste trinn er oppsett av preproduserte elementer. Det skal gjøres av Skogen Treprodukter.Hva skal gapahuken hete? Per legger ut på Fb og ber om forslag. Styret avgjør. Sak 25/22 Krigsminneløypa. Fortsatt ikke godtgjøring for utført arbeid,…

Referat styremøte 16 mars 2022

1Styremøte Fjellvandrerlaget onsdag 16.mars kl. 18 på Framheim Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Heidi Karlsson, Arla Vilhelmsson.Ordfører Hege Rollmoen var tilstede under sak 16/22. Sak 16/22 Fotturfestival 1. – 4. september 2022.Vedtak: vi stiller med tre til gruppen som ledes av Hege: Heidi Karlsson, Kamilla Skoglund, Johnny Johansen.Sak 17/22 Ferdselsåreplan i Lavangen kommune.Vi er representert med Trine Lise Nerdal. Hun melder inn til gruppen behovet for parkering og toalett på Bukkemyra der start for toppturer til Spanstind er. Mye folk, stort behov for trafikksikring…

Styremøte 2.12.2021 på Framheim

1Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Arla. Fra turkomiteen møtte Jan Ivar og Olav.Saker som ble tatt opp: Påskehågen, gapahuk. Vi søker støtte i næringslivet, både innom bygda og utenfor. Arla og Heidi søker støtte hos lokalt næringsliv etter jul. Vi kjøper juleblomst til grunneiere i området rundt Påskehågen/løypa opp. LIF deltar medhalvparten. Midtvintersvaka tirsdag 21.12: Trine Lise og Heidi selger billetter, Jan Ivar ordner med ev. brøyting/sporkjøring, Kåre og Jan Ivar tenner bålet og grillen, Arla ordner med 20 godteposer til ungene. Per har kjøpt…

Referat styremøte 12.11.20

1Styremøte hos Per, 12.11.20 kl.1900-2100 Tilstede: Per, Trine Lise, Ann-Grethe, Heidi, ArlaForfall: Martha Sak 26/20 Gapahuk, Påskehågen-området.  Støtte kr. 5000 fra Statskogmillionen. Jan Ivar har søkt. Vedtak: Vi setter i gang søke- og planleggingsprosessen.  Sak 27/20 Per refererte fra møte med Levekårsutvalget.  Sak 28/20 Merking og remerking av løyper Påskehågen- Stavhammarn Flyvraket- Henrikkafossen Gammen Spansdalen- Åsevannet Oversendes tur- og merkekomiteen. Sak 29/30 Brua over Sandneselva – vedlikehold Vi har registrert at rekkverket av tau må erstattes. Tur- og merkekomiteen er oppmerksom, de må varsle om behov…