Bilde fra styremøte i Lavangen Fjellvandrerlag

Referat styremøte 21. mai 2020

Styremøte 21.5.kl.17 på verandaen hos Per

Tilstede: Per, Heidi, Trine Lise, Ann Grethe, Arla
Forfall: Martha

Sak 15/20 Referater

  • 2000 kr fra Pensjonistforeningen til Holmenhuken
  • 10000 kr tilskudd fra Lavangen kommune til klopper
  • Avslag fra Statsskog på søknad til kloppene
  • Oppdaterte turmål i 30-trimmen
  • Vi etterlyser regnskap for 30-trimmen. Heidi etterlyser.

Sak 16/20 Lavterskelturer

Fjellvandrerlaget har ansvar for følgende:

  • 1.7 kl. 11 Bjørnhuken, Soløymarka
  • 15.7 kl.17 Nye vanndam, Hesjevika
  •  22.7 kl.11 Krigsminneløypa, Fossbakken

Felles avslutning for alle på Nesset 19.august

Sak 17/20 Friluftsskolen i august

Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre skolen slik situasjonen er nå med COVID 19. Hvis Røde Kors vil gjennomføre, støtter vi det.

Sak 18/20 Åpning av Holmenhuken

Åpning 21.6. kl 18.00. Tur- og merkekomiteen tar ansvar for arrangementet. Innkjøp, frakt osv. Forholdsregler for COVID 19. Per tiltrer møtet i planleggingen. Ordfører har sagt hun vil komme.

Sak 19/20 Kulturprisen

Diskutert.

Sak 21/20 Forretningstilknytning

Vi kan ikke knytte oss mot produksjonsbedrifter.

Sak 22/20 Henvendelse fra Tor Erik Lind: Trapper på sti

Invitasjon til studietur til Vega for å se på deres trapp. Planleggingsmøte 3.6.kl.18 på Aa gård. Heidi og Trine Lise møter.

Sak 23/20 Klopper Påskehågen

Material kjørt opp. Kloppene lages på stedet. I tillegg ruta til Spanstind og til
Holmenhuken.

Sak 24/20 Sak til årsmøtet 2021

Bygge gapahuk ved Tordensteinen i Røkenes utmark.

Sak 25/20 Eventuelt

  • Skilting. Behov for fornyelse og utskifting. Turgåere oppfordres til å melde fra om dårlige/manglende skilt og merkinger.
  • Turkart. Aktuelt å trykke opp nye? Da må nye turstier og gapahuker tas inn.

Trivelig møte med god servering (Inger Lise sine kanelboller!)
Møtet slutt kl.19.00
Referent Arla Vilhelmsson