30-trimmen grafisk element

Rapport 30-trimmen sesongen 2018/2019

Arrangører av 30-trimmen har i 2018/2019 vært Lavangen Fjellvandrerlag, Salangen IF Ski og Salangen IF Trim, med folkehelsekoordinator i Salangen som koordinerende enhet.

Sesongen 2018/2019 varte fra 1 juni 2018 til 31 oktober 2019. Appen Trimpoeng ble benyttet for å registrere poeng. Alt i alt har 391 personer registrert seg i appen hvorav 319 har gått minst en tur. Av disse klarte 214 poengkravet (40 for voksne og 20 for barn og seniorer) for å få et krus. Krusutdeling og kåring av sesongens bilde ble avviklet 12 februar på Lysthuset, Salangen kulturhus. I alt møte nesten 70 personer opp og disse var med i trekningen av premier fra Sport1, Sjøvegan.

Turmål

I perioden var disse turmålene med.

Lavangen

 

Salangen

 

Turmål

Poeng

Turmål

Poeng

Spansgårdsstigninga

2

Uvttag

10

Elvestien

2

Stilla

5

Åsevatnet

5

Lifjellet

10

Påskehågen

5

Sommersetvatnet

5

Henrikkafossen

5

Gapet

2

Styggedalen

2

Snørken

5

Spanstind

10

Flåget

2

Flyvraket

5

Kaffehaugen

2

Krigsminnesløypa Lapphaugen

2

Orrefjellet

5

Krigsminnesløypa Kolbanskaret

2

Kjerkestein

5

Årsteinhornet

10 (15 i 2019)

Storhaugen

5

Skavneskollen

10 (15 i 2019)

Lille Høgkollen/Litje Høkkøln

10

Karihågen

5

Vindhammeren, Mjøsundbrua

5

Gressdalvatnet

10

Løksetinden

10 (15 i 2019)

Reitetindan

10 (15 i 2019)

Snøfjellet

10

Mest besøkte turmål var Elvestien med 2672 innsjekk, følget av Stilla (1972) og Kaffehaugen (1448). Minst besøkte turmål var Reitetindan med 44 innsjekk, slått av Årsteinhornet (45) og Skavneskollen (56).

Totalt er det gått 19.650 turer, hvor av 10.246 i Salangen og 9.404 i Lavangen.

Økonomi

Det har kostet 200 kr for voksen og 50 kr for barn å delta i 30-trimmen. Det har gitt en inntekt på ca 60.000 kr. Bruk av Trimpoeng-appen koster ca 15.000 kr i tillegg til at de tar en prosentvis andel av inntekt av bruken tilsvarende ca 10.000 kr. Samlede utgifter til Trimpoeng er derfor ca.25.000kr.  Det er også brukt 21.000 kr til innkjøp av krus, 2000 kr til innkjøp av trekkpremier og bildepremie. Det har i tillegg vært samlet inn sponsormidler og søkt midler til oppgradering av løyper som gjør at det står 40.000 kr oppsamlet på fond. En stor del av dette vil brukes til oppstart av ny sesong mens resterende beløp vil bli fordelt på arrangerende foreninger. Eksakt størrelse på utdelingen vil bli besluttet på neste møte i 30-trimkomiteen, planlagt til begynnelsen av mars.

Mvh Heidi
Styrerepresentant fra Fjellvandrerlaget i 30-trimkomiteen.
Tennevoll, 18.02.20