Styremøte 18. mars

Torsdag 18. mars kl. 1800 hadde fjellvandrerlagets styre et konstituerende møte på biblioteket. På møtet ble følgende styre konstituert:

Leder: Arnljot Teigland

Nestleder: Per-Kyrre Berglund

Sekretær: Sølvi Rydningen

Kasserer: Tove Nordheim

Styremedlem: Sissel Bratsberg

Årsmåte

På årsmøtet på Lapphaugen 5. mars foretatt følgende valg:

Varamedlemmer til styret: Svein-Ola Nygård (gjenvalg) og Ann-Grethe Jørgensen (gjenvalg).

Tur- og merkekomiteen: Kåre Nygård, leder (gjenvalg), Per Thrane (gjenvalg) og Roy Hansen (ny).

Revisor: Jan Røkenes (gjenvalg) og Torill Hansen (gjenvalg).

Valgkomite: Lene Sæther (ny) og Inger Andreassen (ny).

Styret takker de avtroppende styremedlemmene Lena H. Pedersen og Lene Sæther for innsatsen. Vi vil også takke avtroppende i turkomiteen Ingrid Hammer og avtroppende medlemmer av valgkomiteen, Yvonne N. Borch og Arild Bratsberg, for innsatsen.

De nye medlemmene ønskes velkommen.

Prosjektgruppa består som før av Sølvi Rydningen, Johan Svendsen og Svein Sæther.

Æresmedlem

I anledning fjellvandrerlagets 25-årsjubileum i år, vedtok årsmøtet å utnevne det første styret (inkl. varamedlemmene) i laget til æresmedlemmer. Det første styret bestod av;

Egil Ruud-Røhne, Jentoft Teigland, Merete Jørgensen (nå Madsen), Per-Gunnar Thrane og Inger Andreassen.

Varamedlemmer var; Oddgeir Rystad (†) og Ragnhild Hanssen.

Egil Ruud-Røhne og Jentoft Teigland er tidligere utnevnt til æresmedlemmer. Overrekkelsen vil bli skje senere på året. Vi gratulerer så mye!

 

Blant sakene som for øvrig var oppe på nevnte styremøte, var;

  • planer for jubileumsåret (nærmere informasjon kommer etter hvert)
  • krigsminneprosjektet (nærmere informasjon kommer etter hvert)