Styremøte 14.9.2021 kl. 19 på Framheim

Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Arnljot Teigland, Heidi Karlsson, Olav Sørensen, Jan Ivar Strømseth, Arla Vilhelmsson.

Aktuelle saker: 

  • Vi har nå leieavtale med UL Fram om å bruke kontor/lager/møterom på Framheim. 5000 i årsleie. Flott lokale og trygg oppbevaring av våre eiendeler. 
  • Lavterskelturer fortsetter neste år etter samme modell. 
  • Møte med Levekårsutvalget onsdag 22.9 om Krigsminneprosjektet. Per og Arla møter. Heidi og Arla sender brev til kommunen med oversikt over tid, kjøring og forbruk som har gått med til reparasjon/vedlikehold av krigsminneløypa til flyvraket. 
  • Sport1 Sjøvegan tilbyr våre medlemmer 15% rabatt. Per tar kontakt og avtaler, Heidi sender medlemslista til Sport1.
  • Gapahuk Påskehågen. Avtale med Viggo Skjelnes om bygging på gnr.69, bnr.15. Vi velger modellen som er dobbel med utsikt mot fjorden og mot Spanstind. Det skal være dør mellom rommene og benker langs veggene. Vi vil også ha platting/veranda rundt gapahuken og ildsted. Per kontakter Jørn for videre planlegging og produksjon. Arla søker om byggetillatelse når tegningen er ferdig.
  • Trine Lise orienterte om prosessen med Midnattsoltrappa. NVE skal undersøke rasfare. Avtale med grunneierne er i boks.
  • Per orienterte om tilbud om profilering fra Grafika. De kan produsere caps med brodert logo til 155 pr. stk. Per føkger opp og ber om tilbud på lue av ull med logo.

Møtet slutt kl. 21

Referent Arla