Styremøte 14.9.2021 kl. 19 på Framheim

1Tilstede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Arnljot Teigland, Heidi Karlsson, Olav Sørensen, Jan Ivar Strømseth, Arla Vilhelmsson. Aktuelle saker:  Vi har nå leieavtale med UL Fram om å bruke kontor/lager/møterom på Framheim. 5000 i årsleie. Flott lokale og trygg oppbevaring av våre eiendeler.  Lavterskelturer fortsetter neste år etter samme modell.  Møte med Levekårsutvalget onsdag 22.9 om Krigsminneprosjektet. Per og Arla møter. Heidi og Arla sender brev til kommunen med oversikt over tid, kjøring og forbruk som har gått med til reparasjon/vedlikehold av krigsminneløypa til flyvraket. …