Illustrasjonsbilde for årsmøte

Sammendrag fra årsmøte

Årsmøte Lavangen Fjellvandrerlag
3 mars 2021, kl 18
Framheim, Soløy

19 møtte opp til årsmøtet. Leder Per Thrane la frem årsmeldinga, som naturlig nok viser noe redusert aktivitet i forhold til tidligere år. Det har vært 4 styremøter og 34 saker har vært til behandling. Fjellvandrerlaget har engasjert seg i planene om Via Ferrata og trapp i fjellsida opp mot Henrikkafossen. Trappa har fått navnet Midnattsoltrappa. Årets største arrangement var åpninga av Holmenhuken, men også Midtvintersvaka ble godt mottatt. Kloppene og ny merking til Påskehågen har gjort turen opp dit mye enklere. Laget arbeider nå med å sette opp en gapahuk i området
ved Påskehågen.
Leder takket for godt samarbeid gjennom året.

Regnskapet viser solid overskudd, og kasserer Heidi Karlsson holder god oversikt.

Johnny Johansen og Heidi Karlsson redegjorde for samarbeidet med 30-trimmen.

Trine-Lise Nerdal redegjorde for arbeidet i Midnattsoltrappas prosjektgruppe. 

Valget ble gjennomført ved applaus. Per Thrane fortsetter som leder, og øvrige styremedlemmer er Heidi Karlsson, Trine-Lise Nerdal, Arla Vilhelmsson og Martha Pettersen. Tur- og merkekomiteen består av Olav Sørensen, Jan Ivar Strømseth og Heidi Karlsson.

Underveis fikk vi servert brus og pizza, og så avsluttet vi møtet med bilder fra året som gikk, vist av Heidi.

Smittevern ble ivaretatt: vi hadde god avstand og sprit til håndvask var satt frem.