Innkalling til årsmøte

Brodert logo

ÅRSMØTE I LAVANGEN FJELLVANDRERLAG 

TID : Søndag 1.mars 2020 kl 18.00
Sted: Frivilligsentralen

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av sekretær
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Årsrapport fra tur og merkekomiteen
  6. Innkommende saker
  7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret v/ leder innen 26 februar.

Det blir servert kaffe og kaker og vist bilder fra noe av det vi har holdt på med under året.

Håper at dere vil være medlemmer av Fjellvandrerlaget med å støtte oss med kontingent/grasrotandel.
Konto: 4776 13 64 878
Vipps: 50 70 29

Per Thrane, leder

Mobil 90531949 /  epost : soloythrane@gmail.com