Sammendrag fra styremøte 23.1.20

Styremøte Fjellvandrerlaget torsdag 23.1.20 hjemme hos Per

Tilstede: Per Thrane, Heidi Karlsson, Ann Grethe Jørgensen, Arla Vilhelmsson. Roy Hansen møtte på vegne av Holmenhuken.

Sak 1/20 Referater. Grasrotandel 2019 kr.19779,-. Gave fra Lavangen skolemusikk kr.1000 etter korpsstevnet juni 2019.

Sak 2/20 Vi gir en gave til Lavangen skolemusikk på kr 1000,-

Sak 3/20 Klopper Påskehågen. Videre fremdrift tas av tur- og merkekomiteen. De fleste grunneiere har gitt tillatelse, de to resterende kommer i posten. Arla kan være sekretær for komiteen hvis de ønsker det. Søknad om kjøring er sendt.

Sak 4/20 Årsmøtet
Søndag 1.mars kl 18 på Frivilligsentralen. Servering: kaffe/te/brus og kake.
Gjennomgang av årsmeldinga Per har skrevet. Regnskapet er ferdig.

Sak 5/20 Eventuelt: Tvil om vi skal fortette med lommelykttur. Hvem kan være turleder? Kan vi gå elvestien i år hvis vi arrangerer turen? Måneskinnstur i Stormyra tas i uke 11. Turledere er Per og Inger Lise. Tur for bevegelseshemmede og skigåere til hytta Røkenesrundkollen tas 19.4 eller 26.4. Arla sender søknad om kjøring og tar med alternativt mål for turen. Vi støtter tråkkemaskinene med 2500 til hver. Det gis kjøregodtgjørelse for oppdrag for Fjellvandrerlaget, se sak 19/19.

Sak 6/20 Holmenhuken avskrives med kr. 9000 pr. år i 10 år. Innvielse i
Lavangsvekka.

Takk for trivelig møte! Og takk til vertskapet for servering!