Utvidet styremøte 17.11.19

Frivilligsentralen, kl 1700

Til stede fra styret:
Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Arla Vilhelmson, Martha Pettersen, Heidi Maria Karlsson
Projektgruppe Holmenhuken:
Olav Sørensen, Unn-Tove Bakkevoll, Benth Bakkevoll, Roy Hansen

Vi behandlet følgende saker:

18/19  Referater; friluftsskokle 2019, avtale Soløy grunneierlag, lavterskelturer, hjemmesida

19/19  Godtgjørelse for personlige utlegg ved dugnadsarbeid. Enighet om refusjon etter statens satser og  ellers søknad til styret for refusjon av andre utgifter.

20/19  Holmenhuken. Åpning Lavangsvekka 2020. Regnskapet avsluttes etter åpningen.

21/19 30-trimmen. Per, Johnny Johansen, Roy Hansen, Olav Sørensen, Heidi Karlsson deltar  i møte i Salangen tirsdag 19.19. Spørsmål om regnskap i 30-trimmen tas opp i møtet.

22/19 Bru Aa-elva. Lavangen Fjellvandrerlag vil bidra med dugnad.

23/19 Midtvintersvaka 21.12 kl 18

Grill og bål: Olav, Per
Fakler og billetter: Trine Lise og Kåre Nerdal
Innkjøp: Per og Inger Lise
Gløgg: Bent Bakkevoll
Godteposer: Arla (lyse kakemenn i papirpose fra Prix) 40 stk poser
Julenisse: Vi spør Roy Andre (Per, spør du?)
Scooter: Vi spør Mats Sjøseth. (Hvem spør?)
Billettpris: barn gratis, voksne kr 30
Fakkel: kr 20

24/19  Klopper til Påskehågen
Arla sender brev til berørte grunneiere og ber om tillatelse. Legger ved ferdigskrevet avtale med plass for undertegning.
Tar sikte på å kjøre opp klopper i vinter og legge ut vår/sommer 2020.

Møtet slutt kl 1930

Godt møte med godt forarbeid av leder!

Hilsen Arla