Nytt styre

Styret i 2019 består av:
Per Thrane                  Leder
Martha Pettersen        Nestleder
Arla Vilhelmson            Sekretær
Heidi Maria Karlsson   Kasserer
Trine Lise Nerdal         Styremedlem
Ann Grethe Jørgensen 1.vara
Åse Johnsen Lavva        2.vara