Illustrasjonsbilde for årsmøte

Innkalling til årsmøtet 2018

Tid: Torsdag 22. februar 2018 kl 18.00
Sted: Frivillighetssentralen, Lavangen

Saksliste:

sak 1 (5/2017) Godkjenning av innkalling og saksliste
sak 2 (6/2017) Valg av sekretær
sak 3 (7/2017) Valg av to til å skrive under protokollen
sak 4 (8/2017) Årsmelding 2017
sak 5 (9/2017) Regnskap 2017
sak 6 (10/2017 Årsrapport fra Tur og merkekomiteen
sak 7 (11/2017) Saker fra styret
sak 8 (12/2017) Innkomne saker
sak 9 (13/2017) Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være meldt til styret v/ leder
innen 1. februar.
Det vil bli servert Pizza og Unn Tove vil vise bilder og fortelle om
krigsminneløypa.

Vi håper du fortsatt vil være medlem hos oss; medlemskontingenten kan
betales til kontonr: 4776.13.64878 (blir ikke sendt ut giro i år)
Medlemspris: 100 kr. Barn under 15 år 25 kr.
Husk å merke betalingen med navn på de som meldes inn.

På vegne av styret;
Lene Sæther
leder
tlf: 95 78 14 52
epost: Lene.Saether@salangen.kommune.no

 

Innkalling til årsmøtet i Lavangen fjellvandrerlag 2018