Sølvi Rydningen som har sittet 12 år sammenhengende i styret og avtroppende leder Arnljot Teigland.

Årsmøte 2016 – Ny leder av Fjellvandrerlaget

Onsdag 17. februar kl. 1830 ble det avholdt årsmøte i Lavangen Fjellvandrerlag. Vel 20 medlemmer var møtt fram på personalrommet på Lavangen skole, hvor årsmøtet ble avholdt. Årsmeldingen, regnskapet og rapporten fra Tur- og merkekomiteen ble gjennomgått og godkjent. Det var ikke kommet inn saker fra medlemmene, ei heller fra styret. Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet med valg av medlemmer til styret og diverse utvalg m.m.

Det nye styret i fjellvandrerlaget består nå av;

Lene Sæther – leder (ny)
Tove Nordheim – styremedlem (gjenvalgt)
Per-Kyrre Berglund – styremedlem (ikke på valg)
Sissel Bratsberg Rydningen – styremedlem (ikke på valg)
Trine-Lise Nerdal – styremedlem (ny)

Svein-Ola Nygård – 1. varamedlem (gjenvalgt)
Ann-Grethe Jørgensen – 2. varamedlem (gjenvalgt)

Arnljot Teigland takker av etter to år som leder, og Sølvi Rydningen takker av etter å ha sittet 12 år sammenhengende i styret, de fleste år som sekretær. Hun er dermed den personen som har sittet lengst i styret i Lavangen Fjellvandrerlag! Begge fikk overrakt blomster og gave fra årsmøtet. Lene Sæther og Trine-Lise Nerdal ønskes velkommen i styret!

Tur- og merkekomiteen består av;

Kåre Nygård
Per Thrane
Roy Hansen
(alle gjenvalgt)

Revisor:

Jan Røkenes
Torill Hansen
(begge gjenvalgt)

Valgkomite:

Janne Beathe Eriksen
Inger Lise Thrane
(begge ny)

Prosjektgruppa oppnevnes av styret. Styret vil selv konstituere seg og velge nestleder, kasserer og sekretær.

Etter årsmøtet var det kaffe og kaker, samt pizza. Praten gikk livlig blant medlemmene, og Håkon Nygård gikk igjennom antall besøkende på vår internettside fjellvandrerlaget.no. Den viste bl.a. at de fleste som ser på siden er fra Norge, men også mange fra for eksempel USA, Tyskland, Russland, Sverige og Finland var innom nettsidene.

Årsmøtet vil takke de som har sagt seg villig til å påta seg verv i Fjellvandrerlaget, og ønsker dem lykke til i jobben!

Arnljot (avtroppet leder)

Les årsmeldingen for 2015 her