Kake fra det 25. årsmøte til Lavangen fjellvandrerlag

Årsmøte avholdt

Den 5. mars ble det 25. årsmøte til Lavangen fjellvandrerlag avholdt på Lapphaugen turiststasjon. Det var 22 personer tilstede på møtet.

Følgene styre ble valgt:

Leder Arnljot Teigland
Kaserer Tove Nordheim
Styremedlem Sølvi Rydningen
Styremedlem Per Kyrre Berglund (ny)
Styremedlem Sissel Bratsberg Rydningen (ny)
1. varamedlem Svein Ola Nygård (gjenvalgt)
2. varamedlem Ann-Grethe Jørgensen (gjenvalgt)

På årsmøte var det besøk av turbok forfatter Bjørn Forselv. Det var også kake i anledning fjellvandrerlagets 25 års jubileum.

Arnljot og Jentoft Teigland  smaker på jubileumskaken.
Arnljot og Jentoft Teigland smaker på jubileumskaken.