Årsmøte i Lavangen Fjellvandrerlag

Årsmøtet i Lavangen Fjellvandrerlag vil bli avviklet på Lapphaugen Turiststasjon torsdag 5. mars 2015 kl. 1830. Fjellvandrerlagets medlemmer er velkommen til det 25. årsmøtet i lagets historie. I den anledning vil det bli servert kaffe og kake til de fremmøtte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meldt til styret innen 26. februar. Saker kan meldes til Arnljot Teigland, tlf. 91590416.

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding 2014
 5. Regnskap 2014
 6. Saker fra styrer:
  1. Endring/oppdatering av vedtektene
  2. Planer for jubileumsåret 2015
  3. Utnevnelse av æresmedlemmer
  4. Forespørsel fra Krigsminneprosjektet
 7. Orientering fra Prosjektgruppa
 8. Orientering fra Tur- og merkekomiteen
 9. Innkomne saker
 10. Valg

 

Etter møtet vil det bli servert noe varmt å bite i. Forfatter Bjørn Forselv, som bl.a. har skrevet bøkene «På tur i Narvik og omegn» og «Topper i Ofoten og Sør-Troms», kommer etter at det formelle årsmøtet er over. Han vil fortelle litt fra sine turer i vårt nærområde, og det blir sikkert anledning til å kjøpe og få signert bøker fra han.

Vel møtt!