Årsmøte i Fjellvandrerlaget 2014

Torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 avholdt fjellvandrerlaget årsmøte på 10-klasserommet på Lavangen Skole.

Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent. Rapporter fra Prosjektgruppa og Tur- og merkekomiteen ble også gjennomgått.

Nytt av året er det også at fjellvandrerlaget innfører medlemsavgift også for barn under 15 år. Dette for å få en mer reell oversikt over medlemstallet.  Kontingenten for de under 15 år er satt til kr. 25,- pr. år, mens den ordinære kontingenten fortsatt er kr. 100,- pr. år.

Fjellvandrerlaget har også bygget gapahuk i Stormyra i fjor, og den skal innvies senere i år (se egen sak). Laget har intensjoner om å få bygget flere gapahuker i løpet av de nærmeste årene.

Det ble også avholdt valg. De siste års leder, Per Thrane, ønsket avløsning, og ny formann ble Arnljot Teigland. Det resterende styret ble gjenvalgt, og er som følger:

Leder: Arnljot Teigland (ny)

Nestleder: Lene Sæther

Kasserer: Tove Nordheim

Sekretær: Sølvi Rydningen

Styremedlem: Lena Hegge Pedersen

1. varamedlem: Svein Ola Nygård

2. varamedlem: Ann-Grethe Jørgensen

Tur- og merkekomiteen: Kåre Nygård, Ingrid Hammer og Per Thrane (ny)

Revisor: Jan Røkenes og Torill Hansen

Valgkomite: Yvonne Borch og Arild Bratsberg

Prosjektgruppa er oppnevnt av styret, og består nå av: Sølvi Rydningen, Johan Svendsen og Svein Sæther (ny).

Etter årsmøtet var det servering av pizza fra Spar, og vi så på lysbilder fra en fottur fra Kautokeino til Tennevoll i 2013.