Skavmodalen – Røkenesrundkollen

De som ønsker å sitte på snøscooter, må melde seg på til Kolbjørn Sjøseth (tlf. 48064520) hvis du melder deg på innen onsdag 29. mars.
Hvis du melder deg på etter dette må du ta kontakt med Roy Hansen (tlf. 95857497).

Dato: Søndag 2. april 2017.

Lengde: 7,6 km

Oppmøte: Skavmodalen kl 10.00.

Turleder: Roy Hansen 958 57 497 og Kåre Nygård 971 69 324.

For hvem: Familievennlig tur. Denne turen blir lagt opp slik at bevegelseshemmede kan være med. Det vil bli satt opp scootertransport. Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker dette må ta kontakt med turleder minst ei uke i forkant.

Info. om turen: Turen starter fra Skavmodalen og følger stort sett idrettslagets løypenett gjennom Lotternes og Røkenes utmark, og opp til Røkenesrundkollen hvor vi raster ved hytta til Roy og Arla.