Referat 30-trimmen arbeidsgruppe 9/3-20

Det er usikkert når arbeidet med ny sesong kan taes opp igjen, men her er ihvertfall referat fra seneste møte i arbeidsgruppen.   30-trimmen 2018/2019 Sjøvegan 9.Mars 2020 Referat fra møte i arbeidsgruppa for 30-trimmen   Tidspunkt  Mandag 09.03 kl. 16.00-17.30  Sted  Kulturkontoret, Salangen kulturhus  Tilstede  Heidi Maria Karlsson, Jorunn Indseth, Inger Kristin Hognestad, Olav Sørensen, Johnny Johansen, Siri Bjerkan (ref.) Saker til behandling:    Kort oppsummering og tilbakemeldinger på avslutningen for sesongen 2018/2019   Godt oppmøte, 70stk. Populært med trekkpremier.    Økonomi for prosjektet:   Hadde…