Sammendrag fra årsmøtet

1Lavangen Fjellvandrerlag, årsmøte 2.mars kl. 18, Frivilligsentralen 13 møtte frem til årsmøtet. Årsmelding:Per la frem årsmeldinga. Vi har i 2021 hatt 86 betalende medlemmer. Vi har engasjert oss i Midnattsoltrappa og også deltatt i planlegginga av Via Ferrata, stigeveien opp ved Henrikkafossen. Møte med Lavangen kommune angående Krigsminneløypa til Flyvraket, Mye klopping og merking i året som gikk. Årsmeldinga godkjent. Regnskap:Heidi la frem regnskapet. Enstemmig godkjent. Årsmelding fra Tur- og merkekomiteen:Tur- og merkekomiteen la frem sin rapport. Hovedsakelig merking og klopping i 2021. Største jobb…

Husk årsmøte 2 mars!

1TID : onsdag 2.mars 2022 kl 18.00 Sted: Frivilligsentralen Saker til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av sekretær Årsmelding 2021 Regnskap 2021 Årsrapport fra tur og merkekomiteen Innkommende saker Innspill fra revisor      Til orientering: Heidi Maria Karlsson: Orientering om 30 trimmen / Fordeling av midler Trine Lise Nerdal : Orientering fra prosjektgruppa Midnatsoltrappa Valg Det blir servert kaffe og pizza og det blir vist bilder fra noe det vi har holdt på med i år. Håper at dere vil være…

Sammendrag fra årsmøte

1Årsmøte Lavangen Fjellvandrerlag3 mars 2021, kl 18Framheim, Soløy 19 møtte opp til årsmøtet. Leder Per Thrane la frem årsmeldinga, som naturlig nok viser noe redusert aktivitet i forhold til tidligere år. Det har vært 4 styremøter og 34 saker har vært til behandling. Fjellvandrerlaget har engasjert seg i planene om Via Ferrata og trapp i fjellsida opp mot Henrikkafossen. Trappa har fått navnet Midnattsoltrappa. Årets største arrangement var åpninga av Holmenhuken, men også Midtvintersvaka ble godt mottatt. Kloppene og ny merking til Påskehågen har gjort…

Innkalling til årsmøte

1ÅRSMØTE I LAVANGEN FJELLVANDRERLAG  TID : Søndag 1.mars 2020 kl 18.00Sted: Frivilligsentralen Saker til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av sekretær Årsmelding 2019 Regnskap 2019 Årsrapport fra tur og merkekomiteen Innkommende saker Valg Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret v/ leder innen 26 februar. Det blir servert kaffe og kaker og vist bilder fra noe av det vi har holdt på med under året. Håper at dere vil være medlemmer av Fjellvandrerlaget med å støtte oss med kontingent/grasrotandel.…

Årsmøte 2019

1Årsmøtet er berammet til 28. februar 2019 Sted: Frivilligsentralen Kl.18.00 Vanlige årsmøtesaker Det blir servert pizza,og vi håper at vi kan få noen til å vise noen bilder fra de mange turopplevelse vi har hatt. Kontigenten er kr. 100. – for voksne. Barn under 15 år 25.-. Kontigenten kan også betales til konto 4776.13.64878 eller VIPPS: 52 70 29 Tusen takk til alle dere som allerede har betalt

Innkalling til årsmøtet 2018

1Tid: Torsdag 22. februar 2018 kl 18.00 Sted: Frivillighetssentralen, Lavangen Saksliste: sak 1 (5/2017) Godkjenning av innkalling og saksliste sak 2 (6/2017) Valg av sekretær sak 3 (7/2017) Valg av to til å skrive under protokollen sak 4 (8/2017) Årsmelding 2017 sak 5 (9/2017) Regnskap 2017 sak 6 (10/2017 Årsrapport fra Tur og merkekomiteen sak 7 (11/2017) Saker fra styret sak 8 (12/2017) Innkomne saker sak 9 (13/2017) Valg Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være meldt til styret v/ leder innen 1.…

Årsmøte 2016 – Ny leder av Fjellvandrerlaget

1Onsdag 17. februar kl. 1830 ble det avholdt årsmøte i Lavangen Fjellvandrerlag. Vel 20 medlemmer var møtt fram på personalrommet på Lavangen skole, hvor årsmøtet ble avholdt. Årsmeldingen, regnskapet og rapporten fra Tur- og merkekomiteen ble gjennomgått og godkjent. Det var ikke kommet inn saker fra medlemmene, ei heller fra styret. Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet med valg av medlemmer til styret og diverse utvalg m.m. Det nye styret i fjellvandrerlaget består nå av; Lene Sæther – leder (ny) Tove Nordheim – styremedlem (gjenvalgt) Per-Kyrre…

Innkalling til årsmøte 2016

1Medlemmer av Fjellvandrerlaget innkalles med dette til årsmøte 2016. Årsmøtet vil bli avviklet onsdag 17. februar kl. 1830 på personalrommet på Lavangen skole. Innkallingen og sakslisten er sendt ut til medlemmene sammen med årets turprogram. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/leder i hende senest innen mandag 15. februar (leder kan kontaktes på tlf. 91590416 eller e-post arnljott@hotmail.com). Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av sekretær Valg av to til å skrive under protokollen Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Årsrapport fra Tur-…