Om oss

Lavangen FjellvandrerlagLavangen Fjellvanderlag ble stiftet 15. november 1990. Intensjon for å starte laget var å få flest mulig ut på tur. Den første lederen av laget var Egil Ruud Røhne. Han hadde med seg i styret Jentoft Teigland som nestleder, Inger Andreassen som kasserer og sekretær, Merete Jørgensen og Per Gunnar Thrane som styrmedlemmer. Oddgeir Rystad og Ragnhild Hanssen var varamedlemmer. Laget var det første lokale turlaget som ble stiftet i Troms etter Troms turlag.

Laget har i dag 120 medlemmer.

Natur- kultursti fra Kirkhaugen i Spansdalen til Søndre Fossbakk

Tursti fra Lapphaugen forbi våtmarksområdet Stormyra der det er satt opp gapahuk, og videre til Gressdalen.

Fjellvandrerlaget har registrert en betydelig økt turgåing til overnevnte fjelltopper etter merkinga. Spesielt kan nevnes Spanstind – det høyeste fjellet i Sør- Troms. I turboka er det registrert turgåere fra hele landet. I tillegg er det en del utlendinger som benytter seg av våre turløyper.

Hengebruene over Styggedalen , Hesjevikelva og Sandneselva er på følgende løypetraser :

De to førstnevnte bruene er på turløypa fra Fjellkysten via Styggedalen/ Soløybotn/ Trosen og til Hesjevika. Brua over Sandneselva er på turløypa Skavmodalen- Saragammen til Høgtinden. Sistnevnte løype er ikke merket.

Laget arrangerer turer både sommer – og vinterhalvåret i og utenfor kommunen, både dagsturer og overnattingsturer. Lengste tur som arrangeres, er flere dagers tur fra hytte til hytte gjennom Den Norske Turistforening.

I tillegg  har laget i alle år arrangert noe som er unikt i Norges sammenheng, MIDTVINTERSVAKE.  Da feires det at sola snur og vi går mot lysere tider. Vaken samler 100- 150 personer. For utflytta lavangsværinga som er hjemme på juleferie er dette en stor opplevelse. Det konverseres da både på tysk, italiensk og andre europeiske språk. NRK med Norge-Rundt har laget innslag fra denne begivenheten.

Den største utfordringen laget hittil har hatt, er utarbeidelse av turkart 1:50 000 for kommunen. Her er alle våre merkede løyper oppmerket. En kan også finne merking av krigsminner.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fjellkysten og Aa Gård om opplevelse i fjellheimen. Gjennom dette samarbeidet skal vi stille med guider for deres turister i vårt område.

Det kan til slutt nevnes at vi fikk Lavangen Kommunes kulturpris for 2009 og har tidligere også fått Troms Fylkes frivillighetspris.

Leder i Lavangen Fjellvandrerlag er Per Thrane, han kan kontaktes på e-post soloythrane@gmail.com