Sammendrag fra årsmøtet

Lavangen Fjellvandrerlag, årsmøte 2.mars kl. 18, Frivilligsentralen

13 møtte frem til årsmøtet.

Årsmelding:
Per la frem årsmeldinga. Vi har i 2021 hatt 86 betalende medlemmer. Vi har engasjert oss i Midnattsoltrappa og også deltatt i planlegginga av Via Ferrata, stigeveien opp ved Henrikkafossen. Møte med Lavangen kommune angående Krigsminneløypa til Flyvraket,
Mye klopping og merking i året som gikk.
Årsmeldinga godkjent.

Regnskap:
Heidi la frem regnskapet. Enstemmig godkjent.

Årsmelding fra Tur- og merkekomiteen:
Tur- og merkekomiteen la frem sin rapport. Hovedsakelig merking og klopping i 2021. Største jobb er arbeidet med gapahuken ved Påskehågen.

Orientering:
Heidi orienterte om samarbeidet med 30-trimmen.
Trine Lise orienterte om fremdriften av Midnattsoltrappa.

Valg:
Per, Heidi og Trine Lise tar gjenvalg. Ny tur- og merkekomite er Jan Ivar, Johnny Johansen og Kamilla Skoglund. Alle enstemmig valgt.

Annet:
Medlemsutviklingen er ikke bra. Pr. i dag er vi i underkant av 60 medlemmer i laget.
Påskehågen, gapahuk: budsjettet ble lagt frem.

Møtet avsluttet med pizza fra Prix.

Referent Arla Vilhelmsson