Referat styremøte 12.11.20

Styremøte hos Per, 12.11.20 kl.1900-2100

Tilstede: Per, Trine Lise, Ann-Grethe, Heidi, Arla
Forfall: Martha

Sak 26/20 Gapahuk, Påskehågen-området. 

Støtte kr. 5000 fra Statskogmillionen. Jan Ivar har søkt. 
Vedtak: Vi setter i gang søke- og planleggingsprosessen. 

Sak 27/20 Per refererte fra møte med Levekårsutvalget. 

Sak 28/20 Merking og remerking av løyper

  • Påskehågen- Stavhammarn
  • Flyvraket- Henrikkafossen
  • Gammen Spansdalen- Åsevannet

Oversendes tur- og merkekomiteen.

Sak 29/30 Brua over Sandneselva – vedlikehold

Vi har registrert at rekkverket av tau må erstattes. Tur- og merkekomiteen er oppmerksom, de må varsle om behov for dugnadsfolk.

Sak 30/20 Krigsminneløyper – vedlikehold

Fjellvandrerlaget ved Per, Jan Ivar og Arla møter med kommunen onsdag 18.11. kl.14.30 på biblioteket. 

Sak 31/20 30-trimmen

Vi etterlyser regnskap over aktiviteten. Heidi tar opp i møter med 30-trimmen. 

Sak 32/20 Midtvintersvaka 2020

På grunn av COVID-19 situasjonen utsetter vi avgjørelsen om vi skal arrangere eller ikke. 

Sak 33/20 Via Ferrata – Rungu

Invitasjon til aksjetegning i prosjektet. Minimumskjøp er 5 aksjer a kr. 1000,-
Vedtak:

  1. Vi kjøper 10 aksjer; sum kr. 10 000.
  2.  Videre engasjement i prosjektet legges frem for årsmøtet i mars 2021 til avgjørelse.

Sak 34/20 Turskilt på samisk

30-trimmen v Johnny Johansen har søkt Samepolitisk utvalg om støtte. 
Vedtak: Vi går inn som medsøker og vil delta i utformingen av skiltene. 

Sak 35/20 Gave- benk.

Inger Lise og Per ønsker å gi en benk til Fjellvandrerlaget for plassering på et av turmålene. Vi avgjør senere hvor benken skal plasseres. Tusen takk for generøs gave!

Og tusen takk til vertskapet Per og Inger Lise for kaffe/te og nydelige lefser!

Referent Arla.