Referat 30-trimmen arbeidsgruppe 9/3-20

Det er usikkert når arbeidet med ny sesong kan taes opp igjen, men her er ihvertfall referat fra seneste møte i arbeidsgruppen.

 

30-trimmen 2018/2019 
Sjøvegan 9.Mars 2020

Referat fra møte i arbeidsgruppa for 30-trimmen  

Tidspunkt 

Mandag 09.03 kl. 16.00-17.30 

Sted 

Kulturkontoret, Salangen kulturhus 

Tilstede 

Heidi Maria Karlsson, Jorunn Indseth, Inger Kristin Hognestad, Olav Sørensen, Johnny Johansen, Siri Bjerkan (ref.)

Saker til behandling: 

 

Kort oppsummering og tilbakemeldinger på avslutningen for sesongen 2018/2019

 

Godt oppmøte, 70stk. Populært med trekkpremier. 

 

Økonomi for prosjektet:

 

Hadde ca.98.000 kr på fond etter sesongen 18/19. ca 20.000 brukt på krus. Ca 22.000 brukes på Trimpoeng. Deler utbetaling mellom kommunene, og 50/50 mellom Salangen sine lag. 

 

Ny sesong:

 

-Utvelgelse av løyper og merking: Gjennomgang av løyper. Lagene ser på løypene i hver sin kommune og ser litt på hvilke som kan byttes ut, og hvilke nye løyper som skal inn.
-Endring av poeng: Må ha ny gjennomgang av poengene etter at alle løypene er valgt.
-Registrering og Trimpoeng, priser. Fortsetter med trimpoeng, Siri sjekker ut om barn kan skrives inn av foreldre med navn og ikke at admin skal legge inn. Fortsett med samme priser.
-Premiering og konkurranser: Caps eller buff. + Premie til minitrim. Trekkpremier etter endt sesong. Månedens tur? 

-Bildekonkurranse: Sendes på mail om det skal være med i konkurranse. #30trimmen kan repostes på instagram.
-Minitrim. 4-5 turer i hver kommune. Født 2010 eller seinere. Klippekort med kode eller klip. Premie for alle deltakere

Annet
-Fast møtetidspunkt Tirsdag klokka 16.00. Neste møte som var planlagt 24/3 er UTSATT på ubestemt tid
-Ta inn ØSIL i 30-trimmen. Arne Vidar Hellefossmo. 

Ref.
Siri Bjerkan