Lavangen Fjellvandrerlags pin

Innkalling til årsmøte 2016

Medlemmer av Fjellvandrerlaget innkalles med dette til årsmøte 2016.

Årsmøtet vil bli avviklet onsdag 17. februar kl. 1830 på personalrommet på Lavangen skole. Innkallingen og sakslisten er sendt ut til medlemmene sammen med årets turprogram. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/leder i hende senest innen mandag 15. februar (leder kan kontaktes på tlf. 91590416 eller e-post arnljott@hotmail.com).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av to til å skrive under protokollen
  4. Årsmelding 2015
  5. Regnskap 2015
  6. Årsrapport fra Tur- og merkekomiteen
  7. Saker fra styret
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Det vil bli enkel servering, samt vist bilder fra en fottur.

Arnljot